QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU VÀ THUYẾT MINH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN NSNN QUÝ III NĂM 2018

523
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU VÀ THUYẾT MINH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN NSNN QUÝ III NĂM 2018
3 (60%) 2 votes
Quyết định Số 341/QĐ-KT4 Về việc công bố công khai số liệu thuyết minh tình hình thực hiện kế hoạch và dự toán NSNN quý II năm 2018 của Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 4 tải Quyết Định tại Đây
SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here