CHI ĐOÀN

Chi Đoàn Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 4 (viết tắt: Chi Đoàn QUATEST 4) được thành lập ngày 09 tháng 5 năm 2017 theo Quyết định số 1230-QĐ/ĐTN của BCH Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Đắk Lắk. – Chi Đoàn QUATEST 4 gồm 14 Đoàn viên. – BCH khóa 1 nhiệm kỳ 2018 – 2020: + Đồng chí Trần Viết Hoàn      – Bí thư + Đồng chí Đỗ Phi Long          – Phó Bí thư + Đồng chí Ngô Thị Kim Nhi    – Ủy viên BCH