EMAIL CHO CHÚNG TÔI

Hotline: 091 222 06 07

Phòng Kế hoạch – Tài chính
Phụ trách phòng Kế hoạch – Tài chính: Ông Doãn Duy Thiêm
Điện thoại: 0913422999 hoặc 02623.502.868
E-mail: doanduythiem@quatest4.gov.vn, thitruong@quatest4.gov.vn
hoặc planning-marketing@quatest4.gov.vn

Phòng Hành chính – Tổ chức
Phụ trách phòng Hành chính – Tổ chức: Ông Nguyễn Lam Giang
Điện thoại: 0914225039 hoặc 02623.796.999
E-mail: nguyenlamgiang@quatest4.gov.vn, hanhchinh@quatest4.gov.vn
hoặc admin-human@quatest4.gov.vn

Phòng Nghiệp vụ – Chứng nhận
Phụ trách phòng Nghiệp vụ – Chứng nhận: Ông Nguyễn Phú Quốc
Điện thoại: 02623.797.999
E-mail: tranviethoan@quatest4.gov.vn, nghiepvu@quatest4.gov.vn
hoặc profession-certification@quatest4.gov.vn

Phòng Đo lường
Phụ trách phòng Đo lường: Ông Đỗ Bảo Long
Điện thoại: 01683256898 hoặc 02623.501.968
E-mail: dobaolong@quatest4.gov.vn, doluong@quatest4.gov.vn
hoặc mechanical@quatest4.gov.vn

Phòng Thử nghiệm
Phụ trách phòng Thử nghiệm: Ông Đinh Tuấn
Điện thoại: 0905377373 hoặc 02623.502.968
E-mail: dinhtuan@quatest4.gov.vn, thunghiem@quatest4.gov.vn
hoặc chemical@quatest4.gov.vn

QUATEST-4-GOV-VN-HOTLINE
QUATEST-4-GOV-VN-NOI-BO-01
QUATEST4-GOV-VN-MAIL
QUATEST4-GOV-VN-4RUM4
QUATEST4-GOV-VN-FACEBOOK
QUATEST-4-LICH-CONG-TAC-TUAN
transsexual