GIỚI THIỆU

1.GIỚI THIỆU CHUNG
CTC là tổ chức Khoa học Công nghệ trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ, được thành lập theo Quyết định số 1357/QĐ-BKHCN, ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ KH và CN.
CTC có đội ngũ chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá, chuyên gia kỹ thuật được đào tạo chuyên sâu trong và ngoài nước, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, hệ thống quản lý đạt chuẩn quốc tế (ISO 9001; ISO/IEC 17020, 17021, 17025, 17065,…), cùng cơ sở hạ tầng và hệ thống trang thiệt bị hiện đại.
TẦM NHÌN:
 
CTC đang từng bước thực hiện mục tiêu trở thành đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Tiêu chuẩn, Đo lường, Năng suất, Chất lượng khu vực Tây Nguyên và miền Trung. Đảm bảo phục vụ nhu cầu phát triển vùng, góp phần thúc đẩy phát triển xã hội, phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước và các yêu cầu của tổ chức cá nhân.
SỨ MỆNH:
 
CTC cùng với tổ chức, doanh nghiệp nâng tầm vị thế và năng lực cạnh tranh, thúc đẩy năng suất, chất lượng khu vực và quốc gia, sẵn sàng hội nhập và phát triển trong môi trường kinh tế thị trường.
2.CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
 Chứng nhận (HTQL, sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn).
 Đo lường (kiểm định, hiệu chuẩn các phương tiện, thiết bị, hệ thống đo).
 Thử nghiệm (sản phẩm, hàng hóa thực phẩm, cơ khí, điện, vật liệu,…).
 Kiểm tra và giám định (chất lượng, số lượng, tình trạng, xuất xứ,…của sản phẩm, hàng      hóa).
 Đào tạo; hướng dẫn (các hệ thống, công cụ quản lý, kiểm định viên, thử nghiệm viên, hiệu chuẩn viên,…).
– Tư vấn xây dựng và cung ứng dịch vụ (lắp đặt, mua bán trang thiết bị, hóa chất, vật tư,…) liên quan đến phòng thí nghiệm.
 Hoạt động về mã số – mã vạch.
 Hợp tác trong và ngoài nước (liên danh, liên kết,…)
3.CHỨNG NHÂN
 
CTC là Bên thứ 3 thực hiện việc chứng nhận sự phù hợp của hệ thống quản lý, sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong nhiều lĩnh vực: điện
– điện tử, cơ khí, hóa chất, VLXD, hàng tiêu dùng, xăng dầu khí, thực phẩm,… Việc điều hành hoạt động chứng nhận hệ thống theo chuẩn mực ISO/IEC 17021 và chứng nhận sản phẩm theo chuẩn mực ISO/IEC 17065. Dấu chứng nhận của
CTC xác nhận sản phẩm đáp ứng yêu cầu về chất lượng và an toàn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nâng cao uy tín, thương hiệu, tham gia đấu thầu, đưa sản phẩm ra thị trường đồng thời là dấu hiệu tin cậy giúp người tiêu dùng lựa chọn khi mua.
4.ĐO LƯỜNG
Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện/thiết bị/hệ thống đo; kiểm tra và đánh giá các phương tiện đo, hệ thống đo thuộc các lĩnh vực: Độ dài, khối lượng, lực, độ cứng, áp suất, dung tích, lưu lượng, điện, nhiệt, hóa lý,…
CTC trang bị các chuẩn đo lường được liên kết với chuẩn quốc gia/quốc tế. Các phương tiện truyền chuẩn hiện đại và điều kiện môi trường làm việc của các phòng kiểm định, hiệu chuẩn luôn được duy trì phù hợp với các chuẩn mực quốc tế về đo lường. Các phòng đo lường của
CTC đều phù hợp với ISO/IEC 17025.
 
5.THỬ NGHIỆM
 
CTC cung ứng các dịch vụ thử nghiệm sản phẩm, hàng hóa thuộc nhiều lĩnh vực như:
Thực phẩm
• Hóa chất
 Môi trường
 Điện & điện tử
 Vật liệu xây dựng
 Hàng tiêu dùng
 Đồ gia dụng
• Cơ khí, luyện kim & không phá hủy (NDT)
• Vi sinh- sinh vật biến đổi gen (GMO)
• Hiệu suất năng lượng Các phòng thử nghiệm của
CTC đều tuân thủ yêu cầu của ISO/IEC 17025
6.KIỂM TRA VÀ GIÁM ĐỊNH
Thực hiện giám định, kiểm định, đánh giá chất lượng, kỹ thuật an toàn, an toàn cho sức khỏe và môi trường đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình và dự án phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các quy định kỹ thuật khác theo chỉ định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và yêu cầu của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.
CTC hoạt động giám định phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17020 và đã đăng ký tại Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk. Nội dung kiểm tra, giám định bao gồm: chất lượng, số lượng, nguồn gốc xuất xứ, tình trạng,…của tất cả các loại sản phẩm, dây chuyền công nghệ. Lĩnh vực kiểm tra, giám định: sản phẩm cơ khí, hàng tiêu dùng, thực phẩm, vật liệu xây dựng, thiết bị điện, điện tử,…
7.ĐÀO TẠO, HƯỚNG DẨN XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG CÁC CÔNG CỤ HỆ THÔNG QUẢN LÝ
CTCcung ứng các dịch vụ đào tạo, hướng dẫn:  Xây dựng và áp dụng các công cụ, hệ thống quản lý: ISO 9001, 14001, 22000…; ISO/IEC 17020, 17021, 17025, 17065,…
 Dịch vụ sau khi chứng nhận: Bảo trì và cải tiến hệ thống quản lý sau chứng nhận.
 Đào tạo và cung cấp giải pháp cải tiến năng suất thông qua việc áp dụng các công cụ kiểm soát và cải tiến như: 5S, Bảy công cụ thống kê (SPC), Chi phí chất lượng (COQ), Kaizen, Quản lý chất lượng toàn diện (TQM), Bảo trì toàn diện (TPM), Nhóm cải tiến chất lượng (IQC),…
 Đào tạo về nghiệp vụ, chuyên môn và kỹ thuật về tiêu chuẩn hóa, quản lý chất lượng, đo lường và thử nghiệm trong Tổ chức, Doanh nghiệp; đào tạo các kiểm định viên, thử nghiệm viên và hiệu chuẩn viên trong các lĩnh vực đo lường và thử nghiệm
8.HOẠT ĐỘNG VỀ MÃ SỐ – MÃ VẠCH (MSMV)
CTC thực hiện nhiệm vụ liên quan đến MSMV tại Việt Nam:
Tiếp nhận các yêu cầu đăng ký sử dụng mã số – mã vạch của tổ chức, doanh nghiệp.
Cung cấp dịch vụ kiểm tra chất lượng mã số – mã vạch.
Đào tạo và Tư vấn, hướng dẫn triển khai ứng dụng mã số – mã vạch, các giải pháp nhận dạng điện tử khác theo các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý và điều hành sản xuất – kinh doanh
dịch vụ, các công cụ hỗ trợ quản lý chuỗi cung ứng sản phẩm và dịch vụ, truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
9.BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG, SỮA CHỮA VÀ CUNG CẤP TRANG THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG, THỬ NGHIỆM
Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa.
Cung cấp các chất chuẩn,thiết bị, phương tiện đo kiểm, thiết bị và dụng cụ thí nghiệm,…
Cung cấp chuẩn đo lường, trang thiết bị thử nghiệm theo yêu cầu.