ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN

ĐÀO TẠO, HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG, ÁP DỤNG CÁC CÔNG CỤ, HỆ THỐNG QUẢN LÝ

CTC cung ứng các dịch vụ đào tạo, hướng dẫn: – Xây dựng và áp dụng các công cụ, hệ thống quản lý: ISO 9001, 14001, 22000…; ISO/IEC 17020, 17021, 17025, 17065,… – Dịch vụ sau khi chứng nhận: Bảo trì và cải tiến hệ thống quản lý sau chứng nhận. – Đào tạo và cung cấp giải pháp cải tiến năng suất thông qua việc áp dụng các công cụ kiểm soát và cải tiến như: 5S, Bảy công cụ thống kê (SPC), Chi phí chất lượng (COQ), Kaizen, Quản lý chất lượng toàn diện (TQM), Bảo trì toàn diện (TPM), Nhóm cải tiến chất lượng (IQC),… – Đào tạo về nghiệp vụ, chuyên môn và kỹ thuật về tiêu chuẩn hóa, quản lý chất lượng, đo lường và thử nghiệm trong Tổ chức, Doanh nghiệp; đào tạo các kiểm định viên, và hiệu chuẩn viên trong lĩnh vực đo lường và thử nghiệm viên trong các lĩnh vực thử nghiệm chất lượng sản phẩm


Mọi thông tin xin liên hệ:

Khi có nhu cầu tư vấn, Quý khách vui lòng gọi Hotline: 091 222 06 07

Và gửi đến: Bộ phận Kế hoạch – Tổng Hợp Phụ trách: Ông Doãn Duy Thiêm Điện thoại: 0913.422.999 hoặc 02623.502.868

E-mail: doanduythiem@quatest4.gov.vn