Lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tiêu...

Được sự đồng ý của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đắk Lắk, ngày 09/6/2017 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường...

QUATEST 4 ĐÃ ĐƯỢC ĐẢNG BỘ TỈNH ĐẮK LẮK KÝ QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC...

QUATEST 4 đã được Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk ký Quyết định về việc thành lập Chi bộ Cơ sở
transsexual