Việt Nam chính thức trở thành Chủ tịch Tổ chức Năng suất châu Á...

Hội nghị Ban chấp hành (GBM) Tổ chức Năng suất châu Á (APO) lần thứ 62 đã được tổ chức với sự tham gia...

Bộ Khoa học và Công nghệ nhận Huân chương lao động hạng Nhất

Lễ kỷ niệm có sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó thủ tướng...

Hội nghị công tác công nhận năm 2019

Ngày 27/9/2019 tại TP Đà Nẵng, Văn phòng công nhận chất lượng (BoA)  đã tổ chức Hội nghị Công tác công nhận năm 2019. Hội nghị...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Hiện nay, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 4 trực thuộc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUÂN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 4 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TƯ NGÀY 21/08 ĐẾN 31/08/2019

Hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đóng góp tích cực cho sự...

Sáng 9/8 tại Quy Nhơn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ KH&CN) đã tổ chức hội thảo công tác tiêu chuẩn...
transsexual